Statuten & Reglement

Het reglement van het VEVAM Fonds is van toepassing op alle aanvragen voor subsidie en beschrijft de wijze waarop aanvragen kunnen worden ingediend en hoe deze worden beoordeeld.

De Statuten en het reglement zijn hieronder te downloaden: