Startgeldregeling

Het VEVAM Fonds stelt met ingang van 2017 ook startgelden ter beschikking aan individuele regisseurs. Regisseurs die tenminste één jaar zijn aangesloten bij VEVAM kunnen een bijdrage vragen ten behoeve van de ontwikkeling van een filmplan of de opzet voor een televisieprogramma. Het gaat hierbij om financiering voor werkzaamheden in de voorfase, waarin nog geen producent of omroep betrokken is. De gelden zijn uitdrukkelijk niet bestemd als bijdrage in de productiekosten voor het maken van filmwerken. Op twee momenten in het jaar kunnen aanvragen worden ingediend, uiterlijk 30 september of 31 maart. Aanvragen kunnen per mail worden ingediend bij Stichting VEVAM Fonds: svf@vevam.org.

Hier vind je alle regels omtrent het aanvragen van startgelden bij het VEVAM Fonds.