Over het VEVAM Fonds

VEVAM heeft op grond van de repartitiereglementen de bevoegdheid om een gedeelte van de ontvangen gelden te bestemmen voor sociale, culturele en/of educatieve (“SoCu”) doeleinden. Deze gelden worden gestort in een door de Stichting VEVAM Fonds (SVF) te beheren fonds.

SoCu gelden kunnen besteed worden aan:

  • projecten of organisaties die beogen om de auteursrechtelijke positie van regisseurs van filmwerken te versterken, bijvoorbeeld door vertegenwoordiging van de film- en tv sector in de lobby voor auteursrechten of het verlenen van juridische adviezen over auteursrechten en regiecontracten;
  • projecten of structurele activiteiten die de positie van regisseurs van filmwerken in het algemeen versterken, bijvoorbeeld door ondersteuning van organisaties wiens primaire doel is om bij te dragen aan de professionalisering, verbetering van de inkomenspositie en werkgelegenheid van regisseurs van filmwerken.
  • bijdragen aan individuele bij VEVAM aangesloten regisseurs ten behoeve van de ontwikkeling van filmplannen of andere projecten of activiteiten in het kader van de professionele uitoefening van hun functie als regisseur; het SVF Fonds draagt uitdrukkelijk niet bij aan de productiekosten voor het maken van filmwerken.

Het VEVAM Fonds stelt met ingang van 2017 gelden ter beschikking aan individuele regisseurs via de Startgeldregeling. Lees er hier meer over.

Hier vind je alle regels omtrent subsidie aanvragen algemeen: Reglement VEVAM Fonds.